Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin tức và Hoạt động

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 Thứ tư, 18 Tháng 10 2017

C?n c? h??ng d?n s? 2570/SNV-CCVC ngy 9/10/2017 c?a S? N?i v? v? m?t s? l?u khi tri?n khai Cng v?n s? 2527/SNV-CCVC ngy 04/10/2017 ??ng k d? thi th?ng h?ng ch?c danh ngh? nghi?p gio vin m?m non, ph? thng cng l?p; S? Gio d?c v ?o t?o H N?i thng bo n?i dung ??ng k d? thi th?ng h?ng ch?c danh ngh? nghi?p gio vin m?m non, gio vin ph? thng cng l?p tr?c thu?c S? nh? sau:

 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017 Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017

 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 24 Tháng 6 2017 Thứ bảy, 24 Tháng 6 2017

D??i ?y l ?? thi chnh th?c cc mn k? thi THPT qu?c gia 2017 m B? GD&?T v?a m?i cng b?.

 

PDF.InEmail

Thứ bảy, 24 Tháng 6 2017

Cu?i gi? chi?u nay, B? GD&?T ? cng b? ?p n chnh th?c cc bi thi THPT qu?c gia 2017. Bo Dn tr ??ng t?i ton b? ?? b?n ??c tham kh?o.

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 5