Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Văn bản Trường

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

PDF.InEmail

Thứ năm, 18 Tháng 6 2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Trần Đăng Ninh.


Công khai dự toán thu chi ngân sách quỹ I năm 2020

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 Thứ năm, 18 Tháng 6 2020

Công khai kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách quỹ I năm 2020 của trường THPT Trần Đăng Ninh

 


 

KẾ HOẠCH: Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 4 2020 Thứ năm, 02 Tháng 4 2020

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH


Số: ……. /KH-TĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và
công tác tuyên truyền, giám sát việc ôn luyện trực tuyến và học qua truyền hình
của học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19


 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN HTV MÔN VĂN

PDF.InEmail

Thứ hai, 30 Tháng 3 2020

 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN HTV MÔN VĂN

BỘ MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT

TUẦN từ 30/3/2020 đến 04/4/2020


 

BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI MÔN TOÁN

PDF.InEmail

Thứ hai, 30 Tháng 3 2020

BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI MÔN TOÁN

(Từ 30/3-04/4/2020)


 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 7