Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Văn bản Trường

KẾ HOẠCH: Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 4 2020 Thứ năm, 02 Tháng 4 2020

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH


Số: ……. /KH-TĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và
công tác tuyên truyền, giám sát việc ôn luyện trực tuyến và học qua truyền hình
của học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19


LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN HTV MÔN VĂN

PDF.InEmail

Thứ hai, 30 Tháng 3 2020

 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN HTV MÔN VĂN

BỘ MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT

TUẦN từ 30/3/2020 đến 04/4/2020


 

BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI MÔN TOÁN

PDF.InEmail

Thứ hai, 30 Tháng 3 2020

BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI MÔN TOÁN

(Từ 30/3-04/4/2020)


 

THÔNG TIN CÁC TIẾT DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN SINH HỌC

PDF.InEmail

Thứ hai, 30 Tháng 3 2020

THÔNG TIN CÁC TIẾT DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN SINH HỌC

BỘ MÔN: SINH HỌC- CẤP THPT

Thời gian từ 30/3-4/4/2020


 

BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI MÔN HÓA HỌC

PDF.InEmail

Thứ hai, 30 Tháng 3 2020

BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI MÔN HÓA HỌC

(Từ 30/3-04/04/2020)


 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 6