Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin t?c s? ki?n

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 26 Tháng 7 2015 Thứ sáu, 24 Tháng 7 2015

Chi?u ngy 23-7, B? GD-?T ? cng b? ph? ?i?m thi THPT qu?c gia 2015. M?c d ch? c 40% cu h?i phn ha trong ?? thi c?a k thi THPT qu?c gia nh?ng s? th sinh ??t ?i?m tuy?t ??i ? m?i mn thi khng qu nhi?u. V?i m?c ?i?m c ?? phn ha cao nn vi?c xt tuy?n c?a cc tr??ng t?p trn s? d? dng h?n so v?i t?p gi?a.

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 26 Tháng 7 2015 Thứ sáu, 24 Tháng 7 2015

Th sinh c?n cn nh?c k? khi l?a ch?n n?p h? s? xt tuy?n vo tr??ng ??i h?c ?? c c? h?i ?? cao

Theo quy ??nh c?a B? GD-?T, bi thi THPT qu?c gia n?m nay ???c ch?m theo thang ?i?m 10, l?y ??n 0,25 v khng quy trn ?i?m.


 

PDF.InEmail

Thứ hai, 29 Tháng 6 2015

Th sinh s? b? t??c quy?n vo h?c ? cc tr??ng ngay trong n?m ? v t??c quy?n tham d? k? thi trong hai n?m ti?p theo n?u vi ph?m m?t trong cc l?i: Gi? m?o h? s? ?? h??ng ch? ?? ?u tin, khuy?n khch, s? d?ng v?n b?ng, ch?ng ch? khng h?p php...

10505272-10152224770258067-827-5735-1732

Th? tr??ng Bi V?n Ga thanh tra thi n?m 2014. ?nh: HT.


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 Thứ hai, 29 Tháng 6 2015

B? tr??ng Ph?m V? Lu?n cho bi?t, trong c? qu trnh chu?n b? v hon t?t k? thi THPT qu?c gia, ngnh gio d?c ? ti?p thu nghim tc ki?n ?ng gp c?a th?y c, cn b? qu?n l, cc nh khoa h?c c?ng nh? nhn dn.

635953-27-5-448-2013-20-44-28-8382-6915-

B? tr??ng Ph?m V? Lu?n.


 

PDF.InEmail

Thứ hai, 22 Tháng 6 2015

 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 12 Tháng 4 2015 Chủ nhật, 12 Tháng 4 2015

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 10 trong tổng số 16