Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin t?c s? ki?n

PDF.InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 10 2016

T?p th? cn b?, gio vin nh tr??ng


PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 Thứ tư, 21 Tháng 9 2016

Nhn k? ni?m 70 n?m ngy truy?n th?ng l?c l??ng v? trang th? ? 19/10/1946 - 19/10/2016. ???c s? ??ng c?a s? Gio d?c & ?o t?o H N?i, Ban ch? huy qun s? Huy?n ?ng Ha ph?i h?p v?i b?o tng chi?n th?ng B52 t? ch?c tri?n lm "Quy?t t? ?? t? qu?c quy?t sinh" t?i tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh

C?t b?ng khai m?c tri?n lm "Quy?t t? ?? t? qu?c quy?t sinh"


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 9 2016 Thứ ba, 06 Tháng 9 2016

Trong khng kh ph?n kh?i, t? ho c?a c? n??c k? ni?m 71 n?m Cch m?ng Thng tm thnh cng v Qu?c khnh m?ng 2/9. Tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh long tr?ng t? ch?c l? Khai gi?ng n?m h?c m?i 2016 - 2017. ?y l n?m h?c tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh b??c sang tu?i 39, tu?i c?a s? tr??ng thnh v kh?ng ??nh.

??i bi?u v? d? l? khai gi?ng n?m h?c m?i v ch?p ?nh l?u ni?m cng nh tr??ng


 

Tri?n khai s? ?i?m ?i?n t? t? n?m h?c 2016-2017

PDF.InEmail

Thứ năm, 18 Tháng 8 2016

Theo ch? tr??ng t? Ch? t?ch UBND thnh ph? H N?i, t? n?m h?c 2016-2017, S? GD-?T H N?i s? p d?ng s? ?i?m ?i?n t? thay th? cho s? ?i?m truy?n th?ng b?ng gi?y.


 

PDF.InEmail

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2016

N?m 2016 c 55.269 th sinh ??t ?i?u ki?n s? tuy?n n?p h? s? xt tuy?n v? cc tr??ng CAND, tuy gi?m h?n 37.000 thi sinh so v?i n?m 2015 nh?ng d? ki?n ?i?m chu?n v?n r?t cao...


 

PDF.InEmail

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2016

Ph c?c tr??ng C?c Kh?o th v Ki?m ??nh ch?t l??ng gio d?c (B? GD-?T) Tr?n V?n Ngh?a cho bi?t, v?i ph? ?i?m n?m nay, chng ti ?ang ti?p t?c phn tch nh?ng v? c? b?n s? khng c nh?ng thay ??i qu nhi?u so v?i n?m 2015. Do ?, cc em c th? tham kh?o thng tin, ?i?m trng tuy?n c?a cc ngnh n?m ngoi ?? ??a ra l?a ch?n ??ng k vo tr??ng ph h?p nh?t.


Quang c?nh bu?i t? v?n xt tuy?n ?H-C?.

Quang c?nh bu?i t? v?n xt tuy?n ?H-C?.


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 5 trong tổng số 16