Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin t?c s? ki?n

PDF.InEmail

Thứ năm, 08 Tháng 2 2018

Trong khng kh cho ?n n?m m?i 2018 - n?m m?u tu?t, v cho m?ng s? thnh cng c?a l? k? ni?m 40 n?m thnh l?p tr??ng, xin gi?i thi?u v?i cc th?y c v cc em h?c sinh bi th? c?a th?y gio L Du?t - Nguyn l b th? chi b? c?a tr??ng c?p 3 ba th.


PDF.InEmail

Chủ nhật, 04 Tháng 2 2018

Ban gim hi?u cng cc v?n ??ng vin tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh tham d? ngy h?i V?n ha - Th? thao c?m ?ng Ha - M? ??c


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 Thứ hai, 20 Tháng 11 2017

?n nh?n b?ng cng nh?n tr??ng chu?n Qu?c gia

Ha cng khng kh t?ng b?ng k? ni?m 35 n?m ngy nh gio Vi?t Nam 20/11/2017, ???c s? ??ng S? GD&?T H N?i, s? th?ng nh?t c?a huy?n ?y v UBND huy?n ?ng Ha. Sng ngy 19 - 11 - 2017, tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh long tr?ng t? ch?c l? k? ni?m 40 thnh l?p tr??ng (1977-2017), ?n nh?n b?ng khen c?a th? t??ng Chnh ph? v b?ng cng nh?n tr??ng chu?n Qu?c gia.


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017

Tn vinh cc th?y c gio ??t danh hi?u chi?n s? thi ?ua c?p c? s?

N?m trong cc ho?t ??ng h??ng t?i l? k? ni?m 40 n?m thnh l?p tr??ng v l? k? ni?m ngy nh gio Vi?t Nam 20 -11 - 2017. Sng nay, ngy 17 - 11 - 2017 t?i tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh ? di?n ra bu?i t?ng duy?t ch??ng trnh l? k? ni?m 40 n?m thnh l?p tr??ng v l? k? ni?m ngy nh gio Vi?t Nam.


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 Thứ ba, 14 Tháng 11 2017

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 19