Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin t?c s? ki?n

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016 Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016

12 tr??ng ??i h?c thu?c nhm GX v?a cng b? cch th?c ??ng k xt tuy?n. Theo ?, ?i?mthi cc mn thu?c t? h?p mn xt tuy?n ??t ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vo theo quy ??nh c?a B? GD?Tvkhng c mn thi no trong t? h?pmn xt tuy?n c k?t qu? t? 1,0 ?i?m tr? xu?ng.


Th sinh c?n nghin c?u k? thng tin xt tuy?n vo cc tr??ng ??i h?c trnh ?ng ti?c v? sau

Th sinh c?n nghin c?u k? thng tin xt tuy?n vo cc tr??ng ??i h?c trnh ?ng ti?c v? sau


PDF.InEmail

Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016

B? k? thi THPT qu?c gia; khng nn b? thi t?t nghi?p; nn t? ch?c xt t?t nghi?p; nn t? ch?c thi ??i h?c... ? l nh?ng ki?n tri chi?u c?a nhi?u chuyn gia gio d?c gp ??i m?i k? thi n?m t?i.


 

PDF.InEmail

Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016

Quan ?i?m c nhn ti v?n cho r?ng nn m?nh d?n b? k? thi THPT qu?c gia. Thay v t? ch?c thi t?t nghi?p, s? l hnh th?c xt t?t nghi?p. Vi?c ny l nhi?m v? c?a S? GD&?T cc t?nh, thnh ph?. Vi?c tuy?n sinh ??i h?c l vi?c c?a cc tr??ng ??i h?c g?n v?i quy?n t? ch? c?a cc tr??ng...


M?t th sinh ?i thi c? nh lo (?nh Mai Chm)

M?t th sinh ?i thi c? nh lo (?nh Mai Chm)


 

L? T?NG K?T N?M H?C 2015 - 2016

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 29 Tháng 5 2016 Chủ nhật, 29 Tháng 5 2016

C Nguy?n Th? Thy H nguyn ph hi?u tr??ng nh tr??ng pht bi?u v chia tay tr??ng chuy?n v? n?i cng tc m?i


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 13 Tháng 3 2016 Chủ nhật, 13 Tháng 3 2016

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 7 trong tổng số 19