Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin t?c s? ki?n

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 7 2014 Thứ ba, 01 Tháng 7 2014

Ch? cn vi ngy n?a l cc s? t? s? b??c vo k? thi ??i h?c 2014, th? nh?ng cc sinh vin tnh nguy?n v?n h?t mnh ph?c v? t?t nh?t cho cc s? t? d? thi ??i h?c t?i H N?i.

Cu kh?u hi?u m m?i th sinh nhn th?y khi xe c?p b?n:" Ch? mi?n ph 100% th sinh ?i thi ??i h?c".


PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 28 Tháng 6 2014 Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012

?nh h??ng ??nh?c sinhy?u km

Th?y Tr?n V?n Quang cho bi?t: "Qua ??i chi?u v?i cc bi?u ?? trong sch ??a l chu?n, nh?n th?y bi?u ?? trn v bi?u ?? mi?n ? trang 10 v 15 c ph?n sai l?ch so v?i ch??ng trnh SGK. C? th?, 2 bi?u ?? minh h?a ny v? ng??c chi?u hon ton so v?i ch??ng trnh d?y v h?c theo SGK".


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 6 2014 Thứ năm, 05 Tháng 4 2012

tran dang ninh

C Ph?m Th? Tuy?t Mai - T? tr??ng t? S? - Tin

Th?m thot ? 24 n?m h?c tri ?i. Ti b?i h?i nh? l?i nh?ng ngy ??u tin m?i ch?p ch?ng b??c vo ngh?. Th?a ?y c?ng nh? bao b?n b cng trang l?a t?t nghi?p s? ph?m ti quy?t ??nh v? qu h??ng gi?ng d?y.


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 6 2014 Thứ sáu, 30 Tháng 12 2011

??i di?n SGD H N?i t?ng c? l?u ni?m cho cc ??n v? tham ra h?i thi

Nhn ngy Sch v b?n quy?n th? gi?i 23/4, S? GD&?T H N?i ? t? ch?c khai m?c h?i thi nhn vin th? vi?n gi?i THPT c?p Thnh ph? n?m h?c 2013 2014. C ??ng Th? Dung, nhn vin th? vi?n tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh thay m?t cho c?m tr??ng THPT ?ng Ha M? ??c ??n tham gia h?i thi.


 
«Bắt đầuLùi111213141516171819Tiếp theoCuối»

Trang 19 trong tổng số 19