Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin t?c s? ki?n

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 Thứ hai, 13 Tháng 11 2017

PDF.InEmail

Thứ hai, 13 Tháng 11 2017

 

PDF.InEmail

Thứ hai, 13 Tháng 11 2017

 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 Thứ hai, 06 Tháng 11 2017

N?m trong cc ho?t ??ng h??ng t?i l? k? ni?m 40 n?m thnh l?p tr??ng v k? ni?m ngy nh gio Vi?t Nam. Sng ngy 05 thng 11 t?i tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh ? di?n ra bu?i t?ng duy?t ch??ng trnh. Mn di?u hnh v ??ng di?n c s? tham gia c?a h?n 400 h?c sinh nh tr??ng, v?i nng c?t l cc h?c sinh kh?i 11. V?i lng nhi?t huy?t, t?n tm c?a cc th?y c gio, tinh th?n t?p luy?n nghim tc c?a cc em h?c sinh h?a h?n ??i l? k? ni?m 40 n?m thnh l?p tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh s? thnh cng r?c r?!


 

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017 Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 19