Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

KẾ HOẠCH: Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

PDF.InEmail

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH


Số: ……. /KH-TĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và
công tác tuyên truyền, giám sát việc ôn luyện trực tuyến và học qua truyền hình
của học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19


Căn cứ công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/3/2020 của SGD HN về việc chỉ đạo quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh; Công văn 809/SGDĐT-GDPT ngày 17/3/2020 V/v tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng dịch CoVid-19; CV 798/SGDĐT-GDPT ngày 17/3/2020 V/v triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh khối 11+12.

Trường THPT Trần Đăng Ninh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giám sát việc ôn luyện trực tuyến và học trên truyền hình như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch của CB, GV và HS; giúp mọi người biết cách tự phòng chống và hướng dẫn những người xung quanh phòng chống dịch.

- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập của HS. Nâng cao trách nhiệm, ý thức và tinh thần áp dụng CNTT trong cán bộ giáo viên.

- Giám sát được việc tự ôn luyện trực tuyến và học qua truyền hình của học sinh trong thời gian nghỉ học phòng dịch.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Công tác tuyên truyền:

1.1. Mọi cán bộ, giáo viên phải có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu các kênh học tập cho học sinh, cha mẹ học sinh tại công văn 742/SGDĐT-GDPT ngày 11/3/2020; giới thiệu hệ tự ôn luyện trực tuyến cho HS lớp 11+12 tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn

1.2. Tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch và các qui định về ứng phó dịch theo các văn bản chỉ đạo của Sở, của BCĐ huyện. Tham khảo, cập nhật thông tin tin cậy của các tổ chức chính thống khác (WHO, Sở Y tế…)

2. Công tác giám sát việc tự ôn luyện trực tuyến:

2.1. Địa chỉ truy cập:

- Đối với học sinh: http://study.hanoi.edu.vn

- Đối với giáo viên: http://cmsstudy.hanoi.edu.vn

2.2. Đối với giáo viên:

GV bộ môn, GVCN truy cập để theo dõi tình hình tham gia của HS. Giữ mối liên hệ với CMHS để đôn đốc HS tham gia nghiêm túc, hiệu quả.

3. Việc giám sát, đôn đốc HS học qua truyền hình:

3.1. Đối với tổ CM:

- TTCM chỉ đạo, giao việc cho GV bộ môn soạn thảo yêu cầu HS làm bài tập củng cố kiến thức sau khi theo dõi học qua truyền hình (gọi tắt là “bài tập về nhà”, có mẫu). Nội dung bản yêu cầu cần ngắn gọn, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của bài/tiết dạy trên truyền hình.

- Chu kỳ tính giao việc: Từ khi bài/tiết dạy được công chiếu, chậm nhất là 20h tối hôm đó tổ chuyên môn gửi bài cho học sinh lên nhóm Zalo “GVCN”. GVCN gửi bài tập cho HS. HS gửi lời giải bài tập trước 12h hôm sau.

- Triển khai cho GV dạy các lớp kiểm tra, đánh giá, sửa bài (các tiết/bài xem trên truyền hình) của HS.

- Đề xuất các phương án dạy học qua Internet (ý tưởng, XD kế hoạch, phương án quản lý, theo dõi, đánh giá)

- Thảo luận, thống nhất dự kiến phương án rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet, qua truyền hình, nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo qui định.

3.2. Đối với GV bộ môn

- Bản thân chủ động tự nghiên cứu SGK, cùng theo dõi các bài dạy trên truyền hình và các địa chỉ khác theo CV 742, trao đổi kinh nghiệm trong tổ-nhóm CM, tham gia xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với nội dung bài dạy để gửi cho HS.

- Làm sổ theo dõi tiếp nhận và biên tập bài tập của HS lớp mình dạy theo bài/tiết để chấm, sửa; đồng thời lưu lại kết quả học tập của học sinh. Việc này nhằm:

+ Cập nhật thông tin tình hình học tập môn mình của HS;

+ Hệ thống hóa hồ sơ minh chứng quá trình học và làm việc của HS;

+ Qua việc chấm, sửa và biên tập bài của HS, kịp thời thông báo với GVCN và nhà trường để khuyến khích, động viên kịp thời những HS tích cực, chủ động trong học và làm bài tập, nêu gương cho các HS khác.

- Tổng hợp số lượng học sinh tham gia học trực tuyến và làm bài tập cho GVCN ngay sau khi đài truyền hình Hà Nội phát sóng tiết dạy kết thúc (Lưu ý báo cáo Bài tập của tiết học trước).

3.3. Đối với GVCN.

- Mỗi lớp thành lập 1 nhóm Zalo hoặc Facebook bao gồm GVCN, GV bộ môn và học sinh lớp mình phụ trách, giám hiệu phụ trách khối (khối 10 đ/c Vũ Thị Thuỷ, khối 11 đ/c Nguyễn Khánh Dương, khối 12 đ/c Vũ Ngô Viết Đồng)

- Gửi bản KH này cho HS và CMHS.

- Phối hợp với CMHS quản lí, đôn đốc, đánh giá quá trình HS tham gia ôn luyện qua Internet và học qua truyền hình ( 100% hs phải tham gia học qua truyền hình). Trong quá trình học, phải dùng vở ghi chép, sau này khi đi học, nhà trường sẽ kiểm tra vở ghi.

- Gửi HS bài tập và yêu cầu HS hoàn thành sau đó gửi lại cho GV bộ môn. Sản phẩm phải là bản viết tay (theo mẫu), chụp lại rồi gửi cho GV bộ môn qua email hoặc mạng xã hội Zalo,… (khuyến khích hình thức này)

- Tổng hợp báo cáo số lượng HS tham gia học 1 tuần 2 lần (Lần 1 báo cáo các buổi học thứ 6,7,2 vào 8h00 thứ 3 hàng tuần. Lần 2 các buổi học thứ 3,4,5 vào 8h00 thứ 6 hàng tuần)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác như GV bộ môn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Mọi cán bộ, giáo viên phải có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu các kênh học tập cho HS; sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công.

- Phân công đồng chí Vũ Ngô Viết Đồng– PHT: giám sát việc ôn luyện trực tuyến và học tập trên truyền hình. Tổng hợp và gửi báo cáo cho cụm trưởng trước 8h30 thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

- Qui trình đánh giá và thu sản phẩm bài thu hoạch của HS:

+ Tổ trưởng CM làm sổ theo dõi và cử GV soạn yêu cầu, gửi lên nhóm Zalo “GVCN” ngay trong ngày công chiếu bài/tiết trên truyền hình (có thể gửi trước giờ công chiếu).

+ GV bộ môn kiểm tra sửa chữa bài tập cho HS trên nhóm Zalo của môn và báo cáo số lượng HS tham gia cho GVCN sau buổi học 1 ngày.

+ GVCN gửi báo cáo tổng hợp số lượng HS tham gia học theo mẫu cho đ/c Đồng vào 8h00 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

- Thực hiện công việc bắt đầu từ 30/3/2020. (Hiện tại, nhà trường đang tham khảo để triển khai phần mềm công cụ hỗ trợ sớm nhất có thể)

Nơi nhận:

- Sở GD &ĐT( để b/c)

- Ban giám hiệu (QL);

- Ban chỉ đạo phòng dịch nhà trường (để phối hợp t/h);

- BBT Web;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN QUẢNG  (đã ký)


Mẫu: TH1

MẪU BÀI TẬP THEO BÀI/TIẾT HỌC QUA TRUYỀN HÌNH (DÙNG CHO TỔ CM)

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH

Tổ CM:………………….

YÊU CẦU THU HOẠCH MÔN: Toán - LỚP: 12

BÀI 22:

(Ngày phát sóng 27/3/2020)

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: ………………………….

Câu 2: ………………………….

Câu 3: ………………………….

Câu 4: ………………………….

Câu 5: ………………………….

PHẦN II: CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1: ………………………….

Câu 2: ………………………….

PHẦN III: GỢI Ý THỰC HIỆN (nếu cần)

=======================

XÁC NHẬN CỦA TỔ CM

NGƯỜI THỰC HIỆN


Mẫu: TH2

MẪU TRẢ LỜI BÀI TẬP (DÙNG CHO HỌC SINH)

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH

LỚP:………..

Họ tên HS:………………………………….

BÀI TẬP MÔN: Toán - LỚP: 12

BÀI 22:

(Ngày phát sóng 27/3/2020)

BÀI LÀM

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

=======================

Chú ý: Học sinh viết tay bài thu hoạch, chụp ảnh lại rồi gửi cho GVBM theo hạn ngày……… tháng…… năm 2020