Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

THÔNG TƯ: "BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG"

PDF.InEmail

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT).

 

 

Danh sách các file tải xuống.


1.CV hướng dẫn GVPT 4530 Download (DOC, 470KB)

2. THÔNG TƯ "BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG"

Tệp đính kèm: 14_2018tt-bgddt-chuan_ht_98201812.pdf

3. THÔNG TƯ: "BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG"

Tệp đính kèm: thong_tu_20_chuan_nghe_nghiep_gv_pt_318201813.pdf

4. Công văn 4529

Tài liệu đính kèm Tải về tại đây