Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

THỜI KHÓA BIỂU HÈ- NĂM HỌC 2017 - 2018

PDF.InEmail

 

 

 

 

 

 

 

Thời khóa biu của khối 12

....   tải về   ...

 

Thời khóa biu của khối 11

tải về

 

Thời khóa biu của khối  10                            

tải về

Thời khóa biu của giáo viên

tải về

 

Trường THPT Trần Đăng Ninh.
LỊCH HỌC CÁC LỚP NÂNG CAO năm học 2017-2018
Thực hiện từ 31/7 /2017.
Lớp Thứ CN
2 3 4 5 6 7 Sáng Chiều
Buổi chiều
12a1 Thùy Thoa Thoa Vân
12a2 LoanL Châu Túc Châu
12a3 Suốt Suốt Cảnh LoanH
12a4 Suốt Quân Kỳ Suốt
12a5 BìnhĐ Huế Vinh
12a6 Châu LýV Châu Đề
12a7 Thắng HiềnV Thắng Xuân
12A12 Phục Chung Vân Phục
11A1 Tuấn OanhL Quân Tuấn
11A2 HiềnT OanhL HiềnT
11A3 Nhàn Tuấn Tuấn Hồng
11A4 Chung HiềnT HiềnT DuyênL
11a5 Oanh Tâm Mạn
11a6 HuyềnV Suốt Đông Suốt
11A7 Thơi Hằng Thơi Uyên
11a8 Thắng Tuyết Thắng
11a12 Cảnh Phục Phục Chung
SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC THEO SƠ ĐỒ PHÒNG NĂM HỌC 2017-2018
Lưu ý: Các lớp học chiều thứ tư nếu họp hội đồng chuyển chiều CN