Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017

PDF.InEmail

Dưới đây là đề thi  chính thức các môn  kỳ thi THPT quốc gia 2017 mà Bộ GD&ĐT vừa mới công bố.

 

 

1- CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

Tải file đính kèm tại đây (rar)

2- CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

Tải file đính kèm thứ 2 tại đây (rar)

3- CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

Tải file đính kèm thứ 3 tại đây (rar)

4- ĐỀ THI MÔN VĂN

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN TẠI ĐÂY

5 -ĐỀ THI MÔN TOÁN TẠI ĐÂY

Mã đề 101Mã đề 102Mã đề 103Mã đề 104Mã đề 105Mã đề 106Mã đề 107Mã đề 108Mã đề 109Mã đề 110Mã đề 111Mã đề 112Mã đề 113Mã đề 114Mã đề 115Mã đề 116Mã đề 117Mã đề 118Mã đề 119 .

6 -ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TẠI ĐÂY

 

7 - ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ

Mã đề 301 Mã đề 302 Mã đề 303 Mã đề 304
Mã đề 305 Mã đề 306 Mã đề 307 Mã đề 308
Mã đề 309 Mã đề 310 Mã đề 311 Mã đề 312
Mã đề 313 Mã đề 314 Mã đề 315 Mã đề 316
Mã đề 317 Mã đề 318 Mã đề 319 Mã đề 320
Mã đề 321 Mã đề 322 Mã đề 323 Mã đề 324

 

8- ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

Mã đề 301 Mã đề 302 Mã đề 303 Mã đề 304
Mã đề 305 Mã đề 306 Mã đề 307 Mã đề 308
Mã đề 309 Mã đề 310 Mã đề 311 Mã đề 312
Mã đề 313 Mã đề 314 Mã đề 315 Mã đề 316
Mã đề 317 Mã đề 318 Mã đề 319 Mã đề 320
Mã đề 321 Mã đề 322 Mã đề 323 Mã đề 324

 

9- ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Mã số 301 Mã số 302 Mã số 303 Mã số 304
Mã số 305 Mã số 306 Mã số 307 Mã số 308
Mã số 309 Mã số 310 Mã số 311 Mã số 312
Mã số 313 Mã số 314 Mã số 315 Mã số 316
Mã số 317 Mã số 318 Mã số 319 Mã số 320
Mã số 321 Mã số 322 Mã số 323 Mã số 324