Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Góp ý dự thảo chương trình GDPT tổng thể của Bộ GD&ĐT

PDF.InEmail

 

 

Ngày 12/4/2017, dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể  đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Để có thêm căn cứ hoàn thiện dự thảo CT tổng thể, Sở GDĐT tạo trân trọng đề nghị các Thầy, Cô tập trung góp ý cho chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Tải file đính kèm thứ 1 tại đây (doc)

 

Tải file đính kèm thứ 2 tại đây (pdf)

 

Tải file đính kèm thứ 3 tại đây (pdf)