Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Kế hoạch các công việc cần triển khai của Ban liên lạc các lớp cựu học sinh

PDF.InEmail

Tiến tới Kỷ niệm 40 năm TL trường dự kiến vào dịp 20/11/2017, để Lễ kỷ niệm thực sự là ngày Hội lớn – Ngày đoàn tụ của các thế hệ học sinh và giáo viên Trường Cấp 3 Ba thá – THPT Trần Đăng Ninh. Ban tổ chức xin Kính Đề nghị Ban liên lạc các lớp....

 

SỞ GiÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH
--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH

(V/V Đề nghị các công việc cần triển khai của Ban liên lạc các lớp cựu học sinh)

--------------------------

Kính gửi:             Các Anh, các Chị, các Đ/C, các em cựu học sinh Trường

Cấp 3 Ba Thá – THPT Trần Đăng Ninh.

Tiến tới Kỷ niệm 40 năm TL trường dự kiến vào dịp 20/11/2017, để Lễ kỷ niệm thực sự là ngày Hội lớn – Ngày đoàn tụ của các thế hệ học sinh và giáo viên Trường Cấp 3 Ba thá – THPT Trần Đăng Ninh. Ban tổ chức xin Kính Đề nghị Ban liên lạc các lớp cựu học sinh nhà trường từ nay đến trước ngày Hội trường  cần triển khai nội dung các công việc như sau:

1. Nắm bắt được Kế hoạch Tổ chức Hội trường Kỷ niệm 40 năm TL Trường. Dự kiến thời gian từ 12/11 đến 17/11/2017 và triển khai tới tất cả các thành viên lớp.

2.Tập hợp các tư liệu liên quan đến lớp nộp về trưng bày phòng truyền thống và đăng tập san.

- Tư liệu: Bắt đầu từ 01/3/2017 hoàn thành 15/4/2017.

- Bài đăng tập san: Gửi về trường trước 15/9/2017.

Gồm: 2.1.Ảnh tập thể lớp.(cũ hoặc mới) có chú thích.

2.2.Những kỷ vật (nếu có)

2.3.Danh sách và Ảnh chân dung Những gương mặt tiêu biểu của lớp ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác (Chuyển ảnh vào gmail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

2.4.Bài viết đăng tập san của đại diện lớp:  Gửi về trước 15/9/2017(Chuyển vào gmail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

3.Tập hợp Kinh phí ủng hộ trường Xây dựng phòng truyền thống và Ủng hộ ngày hội trường: Thông báo kinh phí ủng hộ và gửi về trường trước 15/5/2017.

4.Thông báo số lượng thành viên về dự Hội trường (Từ 01/11 đến 12/11/2017)

Kính mong Các Anh, các Chị, các Đ/C, các em lưu tâm triển khai thực hiện tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Mọi vấn đề xin liên hệ qua BGH hoặc Lãnh đạo trường

phụ trách khóa – có Danh sách kèm theo) T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Ths Vũ Trí Thức

ĐT: 0915 896 478 – 0164 423 9999