Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

DANH SÁCH THẦY CÔ PHỤ TRÁCH LIÊN HỆ CÁC KHÓA HỌC SINH

PDF.InEmail

 

TT

Khóa

Người  phụ trách

Điện thoại

Ghi chú

1

1977-1983

Đ/c Quảng – Phó hiệu trưởng

0963948361

2

1984-1989

Đ/c Đồng – Phó hiệu trưởng

01629348888

3

1990-1996

Đ/c Vinh – Thư ký hội đồng

0976966105

4

1997-2003

Đ/c Xuân – Chủ tịch công đoàn

0986286342

5

2004-2010

Đ/c Lộc – Thư ký HĐ

01657256666

6

2011- Đến nay

Đ/c Quang – Bí thư đoàn

0982119927