Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016

PDF.InEmail

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định 4247/QĐ-BTC ngày 03/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về cải cách hành chính năm 2016; kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016.

 

 

Lãnh đạo nhà trường yêu cầu:

- Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trình bày ít nhất 01 giải pháp (đặc biệt các thủ tục hành chính liên quan đến ngành giáo dục)

- Mọi học sinh đều phải tham gia, giáo viên chủ nhiệm tuyển chọn ít nhất 5 bài/ lớp

- Bài thi nộp về cho đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Bí thư Đoàn trường THPT Trần Đăng Ninh trước 17 giờ ngày 28/10/2016. Nếu bài thi đánh máy gửi về địa chỉ gmail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thể lệ cuộc thi Tải file đính kèm tại đây (docx)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

“TÌM KIẾM SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016

THỂ LỆ CUỘC THI

Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính năm 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4247/QĐ-BTC ngày  03 tháng 8 năm 2016

của Trưởng ban tổ chức cuộc thi)

 

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về cải cách hành chính năm 2016; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính năm 2016”; Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cuộc thi; Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính năm 2016” ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

1. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân.

2. Sử dụng những sáng kiến, giải pháp có giá trị trong việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các giao dịch hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. THỜI GIAN CUỘC THI

1. Nhận bài dự thi: Từ 01/7/2016 đến hết ngày 31/10/2016

2.  Sơ khảo: Từ 01/11/2016 đến hết ngày 15/11/2016.

3. Chung khảo và trao giải: Tháng 12 /2016.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Là công dân Việt Nam đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội .

3. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội. (Trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi ).

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1) Giải nhất: 01 giải trị giá 5.000.000 đồng;

2)Giải nhì: 02 giải  trị giá 3.000.000 đồng/giải;

3) Giải ba: 03 giải trị giá 2.000000 đồng/giải;

4) Giải khuyến khích: 05 giải trị giá 500.000đ/giải.

Giải thưởng được trích từ nguồn ngân sách nhà nước. Các sáng kiến, giải pháp đạt giải được đăng tải giới thiệu trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Hà Nội).

Một số giải thưởng khác, giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).

V. CÁCH THỨC THAM DỰ CUỘC THI

1. Cách thức tham dự cuộc thi

a). Yêu cầu đối với bài dự thi vòng sơ khảo

a) Về hình thức: Bài dự thi được trình bày dưới hình thức bài thi viết bằng Tiếng Việt; viết tay hoặc đánh máy trên giấy (bằng tiếng Việt có dấu, sử dụng bảng mã Unicode, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14)  hoặc thực hiện bằng tệp dữ liệu điện tử gửi qua email của Ban tổ chức cuộc thi tại địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Bài dự thi trình bày dưới hình thức bài thi viết, trong đó thể hiện những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, đem lại hiệu quả trong công tác quản lý đối với cơ quan nhà nước cũng như giảm chi phí đối với công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

b) Về nội dung:  Bài dự thi phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

+ Phản ánh thực trạng những vấn đề nêu ra; cơ sở pháp lý; đưa ra những giải pháp, sáng kiến, mô hình nhằm đạt mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, cơ quan nhà nước và tính khả thi của sáng kiến áp dụng trên thực tế (đây là nội dung trọng tâm của bài viết); các kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để khắc phục tình trạng đã nêu.

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa các khâu, rút ngắn hoặc loại bỏ bớt các bước thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; dự tính chi phí tiết giảm thực hiện thủ tục hành chính, lợi ích của tổ chức, cá nhân và nhà nước đạt được khi áp dụng thực hiện thủ tục hành chính(sáng kiến, giải pháp khi được áp dụng thực tiễn).

Các sáng kiến, giải pháp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính phải giúp tiết kiệm về chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa giấy tờ công dân khi tham gia thủ tục hành chính song vẫn đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu  quản lý của nhà nước.

Các sáng kiến, giải pháp, mô hình thực hiện thủ tục hành chính, liên thông thủ tục hành chính hoặc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các ứng dụng khoa học trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên thực tế.

b). Yêu cầu đối với bài dự thi vòng chung khảo:

Bài dự thi tham gia vòng chung khảo là những bài dự thi đạt điểm cao nhất từ vòng sơ khảo, được trình bày dưới dạng bài thuyết trình trong đó nêu bật những nội dung của sáng kiến, đặc biệt là khả năng áp dụng vào thực tiễn của sáng kiến cũng như những lợi ích được tính toán khoa học của sáng kiến đưa ra.

2. Nơi tiếp nhận bài dự thi:

Đối với đối tượng dự thi là công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố: Bài dự thi được gửi về Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã nơi cư trú, tạm trú(đối với cá nhân), nơi đặt trụ sở (đối với tổ chức).

Đối với đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính thuộc sở, ban, ngành thuộc thành phố Hà Nội: Bài dự thi gửi đến cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thuộc sở, ban, ngành để tổng hợp gửi về phòng kiểm soát thủ tục hành chính- Sở Tư pháp (Số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội).

3. Thời gian tiếp nhận bài dự thi

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày  20 /7/2016 đến hết 17h ngày 31/10/2016.

Thời hạn nhận bài dự thi qua bưu điện tính theo dấu bưu điện nơi nhận.

Bài dự thi gửi qua hòm thư điện tử: Người dự thi gửi bài dự thi qua địa chỉ hòm thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận bài dự thi:

Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã hoặc cán bộ đầu mối vể kiểm soát TTHC thuộc sở, ban, ngành có trách nhiệm tiếp nhận bài dự thi của tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, lĩnh vực(theo mục 1.3)gửi đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; tổng hợp và gửi về Phòng kiểm soát Thủ tục hành chính sau 05 ngày kể từ ngày kết thúc nhận bài dự thi.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận bài dự thi của các cá nhân, tổ chức gửi đến qua đường bưu điện và đường thư điện tử; bài dự thi được gửi đến của Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC và tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc nhận bài dự thi.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

1. Tham gia cuộc thi và được hưởng các quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi. Tác giả bài dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của bài dự thi.

3. Người dự thi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ.

4. Những bài dự thi có chất lượng sẽ được biên tập và đăng trên trang Thông tin điện tử của Thành phố, tác giả được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định.

VII. CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH TRÚNG THƯỞNG

1. Đối với tập thể: Việc xác định giải trên cơ sở số lượng bài dự thi trên địa bàn(theo thứ tự từ cao xuống thấp).

2. Đối với cá nhân: Sau vòng sơ khảo, BTC sẽ lựa chọn ra 11 bài dự thi có số điểm cao nhất để bước vào vòng chung khảo.

Các bài dự thi vòng chung khảo sẽ được thông báo trước tới tác giả để chuẩn bị các nội dung thể hiện dưới hình thức thuyết trình trước Hội đồng Ban Giám khảo. Người dự thi chuẩn bị bài thuyết trình dưới hình thức power point hoặc bảng biểu trình chiếu, diễn thuyết phù hợp, thuyết phục trong thời gian từ 10 – 15 phút/bài dự thi và trả lời các câu hỏi đưa ra từ phía Ban Giám khảo. Việc đánh giá sẽ do Hội đồng Ban giám khảo quyết định trên cơ sở phần thuyết trình của người dự thi và điểm từ vòng sơ khảo để xác định thứ tự xếp hạng cuối cùng

VIII. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO

Ban tổ chức căn cứ trên số lượng và lĩnh vực các bài dự thi để lựa chọn thành phần ban giám khảo tại các vòng thi (sơ khảo và chung khảo) trên nguyên tắc đảm bảo hợp lý và chất lượng.

IX. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

1. Tiêu chí đánh giá, nhận xét bài dự thi xuất sắc.

Bài dự thi có sự nghiên cứu sâu thực trạng, đưa ra các sáng kiến, giải pháp cụ thể thiết thực, có sự phân tích, lập luận chặt chẽ, tính toán chi phí tuân thủ chi tiết, cụ thể. Sáng kiến, giải pháp có tính khả thi và khả năng ứng dụng cao trong đời sống đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp đồng thời tăng hiệu quả, chất lượng quản lý cũng như tiết kiệm chi phí của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết, thực hiện thủ tục hành chính.

2. Thang điểm áp dụng

Thang điểm đánh giá: 100 điểm, cụ thể như sau:

Phần đánh giá thực trạng: tối đa 20 điểm.

Phần đưa ra các cơ sở pháp lý liên quan: tối đa 10 điểm

Phần đề xuất giải pháp, tính toán chi phí tiết kiệm, sáng kiến mô hình và tính khả thi của giải pháp, tính ứng dụng trong đời sống: tối đa 70 điểm.

X. BẢN QUYỀN SÁNG KIẾN

Bài dự thi thuộc bản quyền của UBND thành phố Hà Nội và được UBND thành phố toàn quyền sử dụng đối với những bài dự thi tham gia cuộc thi

Những bài dự thi có chất lượng sẽ được biên tập và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố.

XI. LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2016 (Thông tin các cá nhân, tổ chức đạt giải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Hà Nội khác).

Ban tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi tại buổi thi chung khảo và trao giải. Ban tổ chức chỉ tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả cuộc thi trong vòng 07 ngày kể từ khi công bố giải thưởng./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Đ/c Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo);

- Các đ/c PCT UBND thành phố ;
-
Các Sở, ban, ngành, TP (để thực hiện);
-
UBND các quận, huyện, thị xã (để thực hiện);

- Các cơ quan báo chí thành phố (để đưa tin);
- Lưu VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

( đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Lê Hồng Sơn