Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

TỔ CHỨC OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

PDF.InEmail

 

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)về việc ban hành thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE); căn cứ công văn số 4547/BGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cho năm học 2016-2017 như sau:

A. TỔ CHỨC OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ở các trường phổ thông, tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như một phương tiện và công cụ học tập; đồng thời tạo sân chơi trực tuyến, bổ ích, thân thiện, lành mạnh cho học sinh, hỗ trợ học sinh và giáo viên nâng cao năng lực tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

2. Yêu cầu:

- Tất cả các trường phổ thông có điều kiện về cơ sở vật chất (máy tính, đường truyền Internet,...) đều tham gia cuộc thi IOE.

- Năm học 2016-2017, các quận, huyện, thị xã tổ chức thi cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9, các trường THPT từ lớp 10 đến lớp 12 (nếu đủ điều kiện); và thành lập đội tuyển tham gia thi cấp thành phố và cấp toàn quốc với học sinh khối 5, học sinh khối 9 và học sinh khối 11.

- Các nhà trường vận động các ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn cùng phối hợp tham gia tổ chức cuộc thi.

II. Thể lệ và hướng dẫn cuộc thi:

Các văn bản, quyết định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin mọi mặt và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức (BTC) cấp toàn quốc được cập nhật trên website http://www.ioe.vn .

(Bao gồm Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 và Hướng dẫn số 4547/BGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2016 của Bộ GDĐT)

III. Vòng thi chính thức các cấp

1. Thành lập ban tổ chức các cấp

Để quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của cuộc thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cấp thành phố; các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường tiểu học, THCS kiện toàn Ban tổ chức cấp tương ứng. Ban tổ chức các cấp phát động cuộc thi IOE, OTE, đồng thời có các hình thức tập huấn, hướng dẫn tới các đối tượng của cuộc thi.

Ban tổ chức các cấp tương ứng phải chuẩn bị cơ sở vật chất (CSVC) đủ cho tất cả thí sinh của các đội tuyển dự thi cùng thời gian. Chú ý các điều kiện sau:

- Đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính phải đảm bảo đường truyền Internet tốt, có hệ thống âm thanh tốt (bao gồm Card sound và tai nghe), được cài trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất và phải tắt tất cả các phần mềm hỗ trợ download trước khi thi (xem phần hỗ trợ trên trang web: www.ioe.vn).

- Có máy tính dự phòng để đổi máy khi học sinh gặp sự cố.

- Có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới.

2. Tổ chức vòng thi các cấp

Vòng thi cấp nào do BTC của cấp đó thực hiện gồm các nội dung sau:

a. Quy định số lượng học sinh tham gia của các đơn vị dự thi;

b. Chuẩn bị và đảm bảo CSVC phục vụ cuộc thi;

c. Thành lập Hội đồng coi thi;

d. Kiểm tra và xác nhận danh sách thí sinh (phải có mã số ID);

e. Tổ chức thi đúng thời gian quy định;

f. Xác nhận kết quả của vòng thi và quyết định khen thưởng;

g. Chọn đội tuyển dự thi cấp tiếp theo (số lượng tham gia do cấp quản lý trực tiếp quy định).

* Nghiên cứu kỹ thể lệ và cách thức tổ chức thi để xây dựng kế hoạch, phổ biến và hướng dẫn học sinh tham gia dự thi ngay từ đầu năm học;

Năm học 2016-2017, đối với các vòng thi chính thức từ cấp quận, huyện, thị xã trở lên được tổ chức thi cho mỗi khối lớp vào khung giờ cố định trong hai ngày.

Nếu có sự cố phải thi lại ở vòng thi chính thức, phòng GD&ĐT phải báo cáo ngay qua điện thoại và scan văn bản gửi về Sở cho cán bộ phụ trách (đ/c Lê Hoàng An – ĐT 09767 38467 – Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) để Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ban tổ chức cấp toàn quốc bố trí thi lại vào thời gian phù hợp. Công văn báo cáo của trường THPT, phòng Giáo dục và Đào tạo phải có số điện thoại và địa chỉ email của cán bộ phụ trách để Ban tổ chức liên lạc khi cần thiết.

Các vòng thi chính thức việc tạo mã số thi sẽ được hướng dẫn bởi Ban tổ chức cấp toàn quốc. Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ gửi hướng dẫn về Sở Giáo dục và Đào tạo 15 ngày trước các vòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi về các phòng Giáo dục Đào tạo, các trường THPT; nếu 02 ngày trước vòng thi chính thức vẫn chưa nhận được hướng dẫn thì phải liên lạc với cán bộ phụ trách của Sở để được hỗ trợ.

3. Mã số thi các vòng thi chính thức

Mã số thi gồm mã số chính thức và mã số dự phòng. Mã dự phòng chỉ được dùng khi mã chính thức không sử dụng được. Mỗi khung giờ thi có mã số riêng và mã số thi của khung giờ nào chỉ dùng được cho khung giờ đó.

Đối với vòng thi cấp trường, việc tạo và sử dụng mã thực hiện như các năm học trước (Hội đồng thi cấp trường phải tự tạo mã số thi, xem hướng dẫn trên trang web www.ieo.vn ). Từ vòng thi cấp quận, huyện, thị xã, cấp Thành phố và toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ in sao nguyên văn hướng dẫn nhận được từ Ban tổ chức cấp toàn quốc và gửi đến tất cả các Hội đồng thi theo chế độ bảo mật; Các Hội đồng thi chỉ được mở phong bì hướng dẫn 30 phút trước giờ thi.

4. Vòng thi chính thức các cấp năm học 2016-2017 được quy định như sau: Các vòng thi chính thức độc lập với các vòng tự luyện với hình thức thi ở dạng nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Điều kiện để học sinh được dự thi ở vòng chính thức như sau:

- Để dự thi cấp trường, học sinh TH,THCS phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15; học sinh THPT phải vượt qua vòng tự luyện 20.

- Để dự thi cấp quận, huyện, thị xã, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20 và được nhà trường chọn tham gia vòng thi tiếp theo;

- Để dự thi cấp Thành phố, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 và học sinh TH,THCS phải được cấp quận, huyện, thị xã, chọn tham gia vòng thi tiếp theo;

- Để dự thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được cấp thành phố chọn tham gia vòng toàn quốc.

-  Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do Ban tổ chức cấp tương ứng quy định.

5. Kinh phí tổ chức cuộc thi: chi theo quy định tài chính hiện hành từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí phù hợp khác của các cấp tương ứng.

6. Vòng thi cấp trường đối với cấp Tiểu học: Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 02 ngày 03/12 và 04/12/2016 với khung giờ cụ thể như sau:

- Khối lớp 3: Từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00

- Khối lớp 4: Từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00

- Khối lớp 5: Từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00

7. Vòng thi cấp trường đối với cấp THCS: Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 02 ngày10/12 và 11/12 năm 2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 6: Từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 7: Từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 8: Từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’

- Khối lớp 9: Từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’

8. Vòng thi cấp quận, huyện, thị xã đối với cấp Tiểu học và THCS, cấp trường với cấp THPT.

Căn cứ vào kết quả thi cấp trường đối với cấp Tiểu học, THCS, phòng GD&ĐT duyệt danh sách thi cấp quận, huyện, thị xã, thông báo thời gian và địa điểm thi, phân công giám thị coi thi.

Vòng thi cấp quận, huyện, thị xã và cấp trường THPT được tổ chức vào 02 ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2017 với khung giờ thi cho các khối lớp cụ thể như sau:

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: Từ 7h00’ đến 7h30’ hoặc từ 13h00 đến 13h30

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: Từ 8h00’ đến 8h30’ hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khối lớp 5 và khối lớp10: Từ 9h00’ đến 9h30’ hoặc từ 15h00 đến 15h30

- Khối lớp 6 và khối 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

- Khối lớp 7 và khối 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

Cuộc thi cấp quận, huyện, thị xã có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm thi nhưng phải có giám sát chéo giữa các cụm thi. Từng phòng thi phải có biên bản, bảng ghi điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm (đóng thành 1 túi). Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách đội tuyển từng khối dự thi cấp thành phố theo quy định của ban tổ chức cấp thành phố gửi về Sở GDĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi vào ngày 17/01/2017 (cho đ/c Lê Hoàng An). Danh sách học sinh dự thi cấp Thành phố gửi qua email theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họp nhận mã đề thi cấp quận, huyện, thị xã từ 8h30 đến 11h30 Thứ Năm ngày 12/01/2017 tại phòng 211 – Sở GDĐT 23 Quang Trung, các phòng GDĐT cử 01 đ/c thư ký Hội đồng thi đến nhận (có giấy giới thiệu của đơn vị cử đi nếu là cán bộ mới).

9. Vòng thi cấp thành phố

Vòng thi cấp thành phố được tổ chức vào 02 ngày 04 và 05/3/2017. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vòng thi cấp Thành phố cho 03 khối lớp: 5, 9, 11 vào sáng ngày 04/3/2017 (thứ 7). (Hướng dẫn chi tiết trong mục V về tổ chức thi IOE cấp TP năm học 2016-2017)

- Khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

- Khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

10. Vòng thi cấp toàn quốc: Căn cứ kết quả vòng thi cấp thành phố, Sở thành lập đội tuyển cho học sinh khối lớp 5, học sinh khối lớp 9 và khối lớp 11; mỗi khối gồm 120 học sinh dự thi cấp toàn quốc. Học sinh dự thi cấp toàn quốc phải có thẻ học sinh, dán ảnh và đóng dấu của Sở GDĐT (Phòng GDTrH gửi mẫu thẻ, các đơn vị tự in thẻ theo đúng mẫu gửi kèm và dán ảnh 3x4 gửi Sở GD&ĐT ký và đóng dấu theo danh sách).

Cuộc thi IOE năm 2016-2017, vòng thi cấp toàn quốc được tổ chức vào ngày thứ Bảy 15/4/2017 theo khung giờ sau:

Học sinh khối lớp 11: từ 8h00 đến 8h30

Học sinh khối lớp 5: Từ 9h00 đến 9h30

Học sinh khối lớp 9: từ 10h00 đến 10h30

IV. Các vấn đề cần lưu ý

1. Số vòng thi: Mỗi năm có 4 vòng thi chính thức và các vòng tự luyện do BTC cấp toàn quốc cập nhật trên website bắt đầu từ ngày 20/8 hàng năm.

Mỗi vòng thi chính thức các cấp có thời gian 30 phút với số lượng câu hỏi tùy theo tốc độ làm bài của học sinh. Hệ thống không thông báo kết quả sau từng câu và không hiển thị lại các câu hỏi kể cả trường hợp có sự cố, những câu đã thực hiện bài làm sẽ không thể làm lại được (kể cả khi mất điện, trục trặc đường mạng). Kết quả chỉ hiển thị sau khi học sinh nộp bài hoặc kết thúc thời gian thi.

2. Xử lý sự cố: Khi gặp sự cố bất kỳ ở vòng thi chính thức, học sinh có thể thi lại ngay nhưng phải kết thúc thời gian làm bài theo quy định chung hoặc phải thi lại vào một đợt khác (nếu có). Hệ thống không tính số lần thi tại các vòng thi chính thức.

Học sinh làm xong bài phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian thi trên màn hình ghi vào biên bản và ký tên. Học sinh được phép ra khỏi phòng thi khi đã nộp bài nhưng không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi.

3. Đăng ký thành viên:

- Đăng kí thành viên trên website: www.ioe.vn (xem phần "Trợ giúp" trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh (đúng theo giấy khai sinh) thông tin về địa chỉ lớp, trường, quận (huyện, thị xã), thành phố; hình ảnh đại diện phải hợp với thuần phong mỹ tục mới được duyệt là thành viên của cuộc thi. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào thì chỉ được thi ở khối lớp đó.

- Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với Tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí (tự bảo mật tài khoản của mình). Sau khi đăng nhập thành công, học sinh “Vào thi” để tham gia các vòng thi tự luyện và chọn “Thi chính thức” với vòng thi chính thức các cấp.

V. Hướng dẫn tổ chức thi IOE cấp thành phố năm 2016 – 2017

1. Thông tin chung

Đối với cấp Tiểu học, THCS, Hội đồng thi cấp thành phố đặt tại các quận, huyện, thị xã (như năm học trước). Đối với trường THPT, tùy theo số lượng đăng ký, Sở GD&ĐT sẽ phân theo cụm. Sở giao cho Phòng GDĐT, trường THPT dự kiến thành viên Hội đồng coi thi, gửi danh sách Hội đồng coi thi và 01 cán bộ (theo mẫu đính kèm) của phòng hoặc cán bộ quản lý của trường làm công tác giám sát chéo về Sở qua Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để chuẩn y và ra quyết định trước ngày 12/02/2017 (gửi file word,  font chữ Times New Roman).

Họp triển khai nhận Quyết định Hội đồng thi, nhận mã đề thi vào 8h30-11h30 Thứ Hai ngày 27/02/2017 tại phòng 221 Sở GDĐT - 23 Quang Trung (Đ/c chuyên viên phòng GDĐT – thư ký Hội đồng thi).

* Cán bộ giám sát chéo phải ký vào bảng ghi tên ghi điểm của cuộc thi cấp thành phố trong khung thời gian chính thức (kể cả khung thời gian dự phòng nếu có).

* Giám thị phải ghi lại số ID của thí sinh vào bảng ghi tên ghi điểm.

2. Thời gian tổ chức Vòng thi cấp thành phố: trong mục III.9

* Sở thống nhất khung thời gian thi cấp thành phố cho học sinh khối lớp 5, khối lớp 9 và khối lớp 11 vào một buổi sáng ngày 04/3/2017. Mọi trường hợp thi ngoài khung thời gian này đều không được công nhận nếu không báo cáo Ban tổ chức cấp Thành phố xin chỉ đạo thực hiện [báo cáo qua điện thoại: 09767 38467 và báo cáo bằng văn bản, có biên bản đính kèm (mọi văn bản đều scan có đóng dấu của Hội đồng thi – file PDF), gửi về Sở qua hòm thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ].

3. Địa điểm thi: Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo là một đơn vị dự thi, mỗi đơn vị dự thi có thể tổ chức thi tại nhiều địa điểm do Phòng GDĐT chọn, đảm bảo máy tính có cấu hình cao nối mạng Internet, đảm bảo tốc độ đường truyền cho các máy đồng thời cùng hoạt động. Mỗi phòng thi có tối thiểu 05 máy tính dự phòng. Tạo điều kiện tối đa về CSVC, phòng máy cho học sinh tham gia luyện tập và cán bộ phụ trách  nghiên cứu kỹ để chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

4. Đối tượng dự thi cấp thành phố: Là học sinh khối lớp 5, khối lớp 9 và khối lớp11.

5. Số lượng thí sinh: tối đa không quá 20 thí sinh/đội/quận huyện, thị xã. Mỗi trường THPT gửi tối đa 10 học sinh lớp 11 (Danh sách thí sinh dự thi cấp Thành phố theo mẫu đính kèm gửi về Sở ngay khi thi xong vòng quận,huyện, thị xã, cấp trường THPT. Các đơn vị gửi danh sách cho đ/c Lê Hoàng An theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. đảm bảo chính xác thông tin của cá nhân, nếu sai Sở không cấp lại giấy chứng nhận thành tích của học sinh).

6. Kiểm tra giám sát: Ban tổ chức thi cấp Thành phố phân công giám sát chéo giữa các quận, huyện, thị xã và các trường THPT; kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức thi của các đơn vị; dựa trên danh sách cán bộ giám sát của các đơn vị gửi về Sở, BTC cấp Thành phố sẽ điều động giám sát chéo giữa các đơn vị và gửi danh sách tới các trường dự thi trước ngày 04/3/2017.

Các Hội đồng thi gửi về phòng Trung học biên bản giám sát chéo và biên bản Hội đồng thi bản “Scan” (file ảnh PDF, đề rõ ngoài Folder tên: “Hội đồng thi IOE cấp TP năm học 2016-2017 - phòng GDĐT...” ngay khi kỳ thi kết thúc, gửi bản mềm qua thư điện tử và bản cứng biên bản niêm phong gửi đường công văn hạn cuối trước ngày 10/3/2017 (người nhận: đ/c Lê Hoàng An – chuyên viên phòng GDTrH).

* Thẻ cho cán bộ giám sát chéo (đơn vị tổ chức chuẩn bị), biên bản giám sát thi thực hiện theo mẫu gửi kèm.

7. Xếp giải, kỷ luật, khiếu nại:

7.1 Xếp giải

- Số lượng: Gồm 20 giải nhất, 30 giải nhì, 30 giải ba và 40 giải khuyến khích cho mỗi khối lớp.

- Tiêu chí xét giải thưởng: Điểm của bài thi, thời gian làm bài (nếu có). Giải thưởng được trao theo thứ tự từ trên xuống cho đến hết số lượng giải.

7.2 Kỷ luật

- Ban tổ chức cấp thành phố có quyền không công nhận hoặc hủy kết quả đã được công nhận nếu có đủ chứng cứ về việc vi phạm của thí sinh. Vi phạm của thí sinh gồm có việc sử dụng các phần mềm gian lận, thiết bị thu phát thông tin, điện thoại di động, việc tác động vào hệ thống để tạo kết quả có lợi cho thí sinh, việc sử dụng thông tin sai lệch, việc sử dụng tài liệu tham khảo trong khi thi, việc trao đổi giữa các thí sinh trong khi làm bài, nhận tài liệu không được phép đưa vào từ bên ngoài phòng thi, thi hộ, thi kèm hoặc các hình thức vi phạm khác. Thí sinh vi phạm kỷ luật thi và có các hành vi gian lận trong vòng thi chính thức sẽ không được xét giải, không được tham gia vòng thi chính thức tiếp theo.

7.3 Khiếu nại

- Mọi khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản, thời hạn của khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả cuộc thi IOE cấp thành phố.

*Lưu ý khi tổ chức kỳ thi cấp thành phố

- Thông báo cho chi nhánh điện về ngày giờ tổ chức thi và có phương án chuẩn bị máy phát điện đủ công suất đề phòng có sự cố.

- Thường xuyên truy cập trang web: http://www.ioe.vn để xem hướng dẫn tổ chức thi cấp TP (trong mục  “Tin tức từ Ban Tổ Chức” hoặc “Quyết định – Công văn Bộ GD-ĐT”).

- Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để được hỗ trợ.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập Ban tổ chức thi cấp Thành phố.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet các cấp năm học 2016 – 2017.

- Kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị tổ chức thi nghiêm túc, đúng Thể lệ thi và các quy định của Bộ GDĐT.

- Chuẩn bị kinh phí và tổ chức kỳ thi cấp toàn quốc.

2. Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã.

- Thành lập Ban tổ chức thi cấp quận, huyện, thị xã.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức vòng thi cấp quận, huyện, thị xã và hướng dẫn các trường trên địa bàn quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các cuộc thi cấp trường cho các khối lớp từ lớp 3 đến lớp 9, thường xuyên theo dõi tình hình tham gia của các đơn vị trong quận, huyện, học sinh trong các trường, kịp thời động viên khích lệ phong trào, tổ chức thi nghiêm túc, đúng Thể lệ thi và các quy định của Bộ GDĐT.

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức thi cấp quận, huyện, thị xã, kinh phí giải thưởng cho học sinh đạt giải cấp quận, huyện, thị xã và kinh phí tham dự kỳ thi cấp Thành phố.

3. Các trường

- Thành lập Ban tổ chức cuộc thi cấp trường.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thể lệ cuộc thi tới giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh và các vấn đề cụ thể về cách thức thi, tổ chức thi trên website  http://www.ioe.vn.

- Tăng cường đầu tư về CSVC, thiết bị dạy học đặc biệt là phòng máy tính có kết nối internet đảm bảo cho học sinh dự thi.

- Cử cán bộ phụ trách thường xuyên theo dõi tình hình tham gia dự thi qua từng vòng thi của học sinh trong đơn vị để kịp thời có kế hoạch chỉ đạo, động viên khích lệ phong trào.

- Hướng dẫn học sinh tham khảo tài liệu, có kế hoạch chuẩn bị cho học sinh thi tốt các vòng thi.

B. OLYMPIC “TÀI NĂNG TIẾNG ANH”

Năm học 2016-2017, Bộ GDĐT tổ chức “Olympic Tài năng tiếng Anh” (OTE) lần thứ Tư nhằm tăng cường giao lưu học hỏi và tạo điều kiện cho các em học sinh thể hiện đầy đủ các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói trong việc học tập môn Tiếng Anh. Căn cứ kết quả cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet, Sở sẽ chọn đội tuyển tham gia cuộc thi OTE với các nội dung sau:

I. Đối tượng tham gia

Nếu có nguyện vọng, được xét chọn theo 3 tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Kết quả của học sinh tại vòng thi cấp Thành phố cuộc thi IOE;

2. Kỹ năng nghe nói của học sinh thông qua khảo sát của Sở GDĐT;

3. Kết quả và thành tích học tập môn Tiếng Anh của năm học 2016-2017;

Số lượng học sinh tham gia:  tối đa 2 học sinh lớp 5, 02 học sinh lớp 9 và 02 học sinh lớp 11.

II. Hình thức tổ chức

1. Nội dung thi

Học sinh sẽ tham dự 03 nội dung sau:

1.1. What’s the Topic?

Học sinh xem các hình ảnh và đưa ra chủ đề chung của các hình ảnh. Chủ đề và các nội dung của các hình ảnh nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tương ứng của cấp học, lớp học. Nội dung chiếm tỷ lệ 20% kết quả chung cuộc.

1.2.Are You a Good Communicator?

Học sinh sẽ xem các video với chủ đề và tình huống phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện các yêu cầu về giao tiếp và xử lý các tình huống giao tiếp. Nội dung chiếm tỷ lệ 30% kết quả chung cuộc.

1.3. Who’s the Best Orator?

Học sinh sẽ tham gia hùng biện với các chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung chiếm tỷ lệ 50% kết quả chung cuộc.

2. Nội dung giao lưu

Sở GD&ĐT chuẩn bị nội dung giao lưu để tham gia với các đơn vị khác (khoảng 5 phút). Học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh có thể tham gia giao lưu.

3. Khen thưởng

Giải Nhất,10% số lượng học sinh tham dự; giải Nhì, 20% số lượng học sinh tham dự; giải Ba, 30% số lượng học sinh tham dự và giải Khuyến khích, 40% số lượng học sinh tham dự. Chỉ xếp giải những học sinh tham dự đầy đủ các nội dung. Truy cập httt://ote.edu.vn để có thêm thông tin tham khảo.

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: OTE khu vực miền Bắc dự kiến được tổ chức vào hai ngày 16-17/3/2017.

- Địa điểm tổ chức: tại thành phố Nam Định (gồm 25 tỉnh, thành)

5. Đăng ký dự thi

Sở GDĐT đăng ký có dự thi OTE với Bộ GDĐT trước ngày 23/02/2017; xét chọn đội tuyển lớp 5, lớp 9 và lớp 11 sau khi thi xong vòng thành phố. Danh sách học sinh dự thi chính thức gửi Bộ GDĐT trước ngày 10/3/2017.

Nhận được công văn này, đề nghị các phòng GDĐT, Ban Giám hiệu các trường THPT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời để tổ chức tốt cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên Internet và “Olympic Tài năng tiếng Anh” năm học 2016-2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần phản ánh, trao đổi kịp thời xin liên hệ bà Lê Hoàng An, số điện thoại 09767 38467; email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để được hỗ trợ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Đ/c Giám đốc (để b/c);

- Vụ GDTH, GDTrH – Bộ GDĐT (để b/c);

- Lưu: VP, GDTH, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Ngọc Quang