Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016)

PDF.InEmail

I. NỘI DUNG

1. Tên cuộc thi: Thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

2. Câu hỏi cuộc thi

Câu 1. Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội là ngày, tháng, năm nào? Vì sao ngày đó được công nhận là ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội?

Câu 2. Đồng chí (bạn) hãy nêu những mốc son và chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành?

Câu 3. Đồng chí (bạn) hãy cho biết truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội?

Câu 4. Đồng chí (bạn) hãy viết về một tập thể hoặc cá nhân gương tiêu biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội? (Có thể đã được ghi nhận hoặc phát hiện mới).

Câu 5. Trên cương vị công tác và vị trí xã hội của mình, đồng chí (bạn) làm gì để góp phần giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng hiện nay? (bài viết không quá 1.500 từ).

II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

- Bài thi viết chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, có dấu; hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ; đóng quyển khổ A4, A3 hoặc A2, đánh số trang theo thứ tự. Khuyến khích bài thi viết tay, bài thi có tài liệu phong phú, hình ảnh minh họa và phương pháp thể hiện sáng tạo.

- Bìa bài dự thi ghi rõ:

+ Tên bài: Bài thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

+ Ghi rõ: Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi, những phát hiện mới trong quá trình nghiên cứu viết bài dự thi phải có căn cứ khoa học, thực tiễn, pháp lý. Tranh, ảnh và các tài liệu minh họa cho bài thi phải phù hợp với câu trả lời.

- Bài dự thi không hợp lệ, gồm:

+ Bài có nội dung không đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

+ Bài thi không trình bày theo nội dung câu hỏi.

+ Bài thi sao chép của người khác hoặc các bài giống nhau.

+ Bài thi trả lời không đủ 100% số lượng câu hỏi.

(Ngoài ra, quá trình chấm bài xuất hiện các vấn đề không hợp lệ khác, Ban giám khảo sẽ hội ý, xem xét và quyết định).

III. GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể

- Giải Nhất: Tặng Cờ (hoặc Bằng khen) kèm tiền thưởng, Trao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi và có nhiều tập thể, cá nhân đạt giải cao.

- Giải Nhì: Tặng Cờ (hoặc Bằng khen) kèm tiền thưởng. Trao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi, có nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả cao.

- Giải Ba: Tặng Cờ (hoặc Bằng khen) kèm tiền thưởng. Trao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi và có nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả tốt.

- Trao giải khuyến khích kèm tiền thưởng cho các tập thể có kết quả tốt trong tổ chức cuộc thi…

2. Giải cá nhân (Trao cho cá nhân và nhóm tác giả)

- Giải Nhất: Tặng Cờ (hoặc Bằng khen) kèm tiền thưởng.

- Giải Nhì: Tặng Cờ (hoặc Bằng khen) kèm tiền thưởng.

- Giải Ba: Tặng Cờ (hoặc Bằng khen) kèm tiền thưởng.

- Giải khuyến khích: Tặng Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng.

Số lượng, hình thức khen và tiền thưởng kèm theo do Ban tổ chức quyết định.

Thông tin tham khảo TẠI ĐÂY