Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

PDF.InEmail

Th?c hi?n Cng v?n s? 3976/BGD?T-BPTTr ngy 05/8/2015 c?a B? Gio d?c v ?o t?o v? vi?c xin ki?n ?ng gp c?a cc t? ch?c c nhn v? d? th?o ch??ng trnh Gio d?c ph? thng t?ng th?; ?? bo co v? B? Gio d?c v ?o t?o ?ng th?i gian qui ??nh, S? Gio d?c v ?o t?o H N?i ?? ngh? cc ??n v? m?t s? n?i dung nh? sau:

I. T? ch?c h?i th?o t?i cc tr??ng THCS, THPT, TT KTTH-HN

Th? tr??ng cc ??n v? c?n c? vo cc n?i dung c?a b?n d? th?o c?a B? GD&?T ( g?i km cng v?n ny ) ti?n hnh l?y ki?n ?ng gp c?a cn b?, gio vin v t?ng h?p thnh v?n b?n.

II. T? ch?c h?i th?o c?p qu?n, huy?n (??i v?i c?p THCS) v c?p C?m tr??ng (??i v?i c?p THPT)

Phng GD&?T qu?n, huy?n, th? x ti?n hnh t? ch?c h?i th?o l?y ki?n ?ng gp c?a t?t c? cc tr??ng THCS trn ??a bn ?ang qu?n l v t?p h?p thnh v?n b?n bo co v? S? GD&?T. C?m tr??ng cc tr??ng THPT n?m h?c 2015 2016 t? ch?c h?i th?o l?y ki?n ?ng gp c?a t?t c? cc tr??ng THPT thu?c ??a bn c?a c?m tr??ng v t?p h?p thnh v?n b?n bo co v? S? GD&?T.

III. Th?i gian n?p bo co Cc phng GD&?T,

C?m tr??ng cc tr??ng THPT, Trung tm KTTH HN n?p bo co v? S? GD&?T (N?p v? phng Gio d?c trung h?c b?n ? k ?ng d?u v b?n g?i qua Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) tr??c ngy 21/9/2015. Nh?n ???c cng v?n ny, ?? ngh? cc ??n v? t? ch?c cho cn b?, gio vin nghin c?u v h?i th?o l?y ki?n ?ng gp, l?p bo co g?i v? S? GD&?T ?ng th?i gian ? nu trn./..

D? th?o ch??ng trnh GDPT t?ng th?

.... t?i v? ...

Ti li?u h?i ?p v? ch??ng trnh

GDPT t?ng th?

t?i v?