Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

PDF.InEmail

Thực hiện Công văn số 3976/BGDĐT-BPTTr ngày 05/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân về dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể; Để báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian qui định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị một số nội dung như sau:

I. Tổ chức hội thảo tại các trường THCS, THPT, TT KTTH-HN

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào các nội dung của bản dự thảo của Bộ GD&ĐT ( gửi kèm công văn này ) tiến hành lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên và tổng hợp thành văn bản.

II. Tổ chức hội thảo cấp quận, huyện (đối với cấp THCS) và cấp Cụm trường (Đối với cấp THPT)

Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã tiến hành tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của tất cả các trường THCS trên địa bàn đang quản lý và tập hợp thành văn bản báo cáo về Sở GD&ĐT. Cụm trưởng các trường THPT năm học 2015 – 2016 tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của tất cả các trường THPT thuộc địa bàn của cụm trường và tập hợp thành văn bản báo cáo về Sở GD&ĐT.

III. Thời gian nộp báo cáo Các phòng GD&ĐT,

Cụm trưởng các trường THPT, Trung tâm KTTH – HN nộp báo cáo về Sở GD&ĐT (Nộp về phòng Giáo dục trung học bản đã ký đóng dấu và bản gửi qua Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước ngày 21/9/2015. Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu và hội thảo lấy ý kiến đóng góp, lập báo cáo gửi về Sở GD&ĐT đúng thời gian đã nêu trên./..

Dự thảo chương trình GDPT tổng thể

....   tải về   ...

 

Tài liệu hỏi đáp về chương trình

GDPT tổng thể

tải về