Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Văn bản Sở GD

THÔNG TƯ: "BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG"

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 Thứ ba, 09 Tháng 4 2019

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT).


Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông các trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2017

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 Thứ tư, 18 Tháng 10 2017

Căn cứ hướng dẫn số 2570/SNV-CCVC ngày 9/10/2017 của Sở Nội vụ về một số lưu ý khi triển khai Công văn số 2527/SNV-CCVC ngày 04/10/2017 đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo nội dung đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập trực thuộc Sở như sau:


Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh Đề án NNQG hè 2017 tại ĐH Hà Nội Thanh Xuân

PDF.InEmail

Thứ hai, 29 Tháng 5 2017

 

HƯỠNG DẪN IN HỌC BẠ LỚP 10

PDF.InEmail

Thứ hai, 22 Tháng 5 2017

Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 Thứ tư, 19 Tháng 10 2016

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định 4247/QĐ-BTC ngày 03/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về cải cách hành chính năm 2016; kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016.

 


 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2