Danh mục Tổ chức

quang phu cau

thai ngoc tuan

Ban giám hiệu

PDF.InEmail

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2011 - 2012

 

 

 

Thầy Vũ Trí Thức


BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG
 

Thầy Nguyển Văn Quảng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Cô Nguyễn Thị Thúy Hà


PHÓ HIỆU TRƯỞNGThầy Vũ Ngô Viết Đồng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG