Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin tức và Hoạt động

N?m trong cc ho?t ??ng h??ng t?i l? k? ni?m 40 n?m thnh l?p tr??ng v k? ni?m ngy nh gio Vi?t Nam. Sng ngy 05 thng 11 t?i tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh ? di?n ra bu?i t?ng duy?t ch??ng trnh. Mn di?u hnh v ??ng di?n c s? tham gia c?a h?n 400 h?c sinh nh tr??ng, v?i nng c?t l cc h?c sinh kh?i 11. V?i lng nhi?t huy?t, t?n tm c?a cc th?y c gio, tinh th?n t?p luy?n nghim tc c?a cc em h?c sinh h?a h?n ??i l? k? ni?m 40 n?m thnh l?p tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh s? thnh cng r?c r?!

 

C?n c? h??ng d?n s? 2570/SNV-CCVC ngy 9/10/2017 c?a S? N?i v? v? m?t s? l?u khi tri?n khai Cng v?n s? 2527/SNV-CCVC ngy 04/10/2017 ??ng k d? thi th?ng h?ng ch?c danh ngh? nghi?p gio vin m?m non, ph? thng cng l?p; S? Gio d?c v ?o t?o H N?i thng bo n?i dung ??ng k d? thi th?ng h?ng ch?c danh ngh? nghi?p gio vin m?m non, gio vin ph? thng cng l?p tr?c thu?c S? nh? sau:

 

 

D??i ?y l ?? thi chnh th?c cc mn k? thi THPT qu?c gia 2017 m B? GD&?T v?a m?i cng b?.

 

Cu?i gi? chi?u nay, B? GD&?T ? cng b? ?p n chnh th?c cc bi thi THPT qu?c gia 2017. Bo Dn tr ??ng t?i ton b? ?? b?n ??c tham kh?o.

 

 

H??NG D?N IN H?C B? L?P 10

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 3