Danh m?c T? ch?c

T? chuyn mn

quang phu cau

thai ngoc tuan

Tin tức và Hoạt động

Ha trong ni?m vui hn hoan c?a c? n??c nhn d?p k? ni?m 43 n?m ngy gi?i phng Mi?n Nam th?ng nh?t ??t n??c (30/4/1975- 30/4/2018), 132 n?m ngy Qu?c t? lao ??ng 1/5(1/5/1886- 1/5/2018) v h??ng t?i k? ni?m 128 n?m ngy sinh Ch? t?ch H? Ch Minh (19/5/1890-19/5/2018); sng th? 5 ngy 03 thng 5 n?m 2018, th?y v tr tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh long tr?ng t? ch?c bu?i giao l?u v?i nh th? Tr?n ??ng Khoa v cc ngh? s? c?a ?on ngh? thu?t th??ng binh Th? ? v?i ch? ??: Th?, v?n v nh?ng bi ca ?i cng n?m thng.

 

Nh?m nng cao nh?n th?c v? php lu?t v ki?n th?c PCCC v CNCH, Ngy 18/4/2018, Phng C?nh st PC&CC s? 15 ??n tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh - ?ng Ha t? ch?c hu?n luy?n nghi?p v? PCCC v CNCH cho 120 h?c vin l Lnh ??o, cn b?, cng nhn vin, gio vin v h?n 1500 h?c sinh c?a tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh.

 

 

T? v?n - h??ng nghi?p 2018

Nh?m gip cc em h?c sinh l?p 12 chu?n b? t?t cho ma thi 2018, Hng n?m cha H?ng Khnh - M? ??c - H N?i t? ch?c t? v?n ngh? nghi?p cho h?c sinh tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh. h?n 500 h?c sinh l?p 12 tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh n?m h?c 2017- 2018 ? ???c d? bu?i t? v?n, gip cc em ti?p c?n thng tin chnh xc nh?t v? ph??ng th?c tuy?n sinh, v c? h?i vi?c lm cho cc ngh? nghi?p.

 

??i tuy?n ko co nam v n? dnh gi?i nh?t h?i thi

 

Thn i g?i cc ??ng ch cn b?, gio vin, nhn vin; cc b?c cha m? HS v cc em HS Tr??ng THPT Tr?n ??ng Ninh.

 

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 3